logo
cart cart
cart cart
cart cart
cart cart
نقاشی میدانی (Field Painting)

نوعی نقاشی که بارنت نیومان در حدود سال 1950 در آمریکا ابداع کرد. در این نوع نقاشی تصاویر نه به عنوان ساختاری از عناصر مرتبط به هم بلکه به عنوان یک کلیت میدانی موردتوجه قرار گرفت. نقاشی میدانی پیوندهایی با هنر نظام­دار و نقاشی یکسان­ نگاری که جکسون پولاک مبدع آن بود دارد. در این نوع نقاشی­ اگر تأکید بر درخشش و خلوص رنگ بر بوم تک رنگ باشد به عنوان نقاشی میدان رنگ شناخته می­شود. این شیوه بیش از آن که سبک خاصی در نقاشی محسوب شود، به عنوان نمودی از یک گرایش کلی­تر طی دهه­های 1950 و 1960 مورد توجه قرار گرفت که با پرهیز از ترکیب­بندی سنتی تلاش داشت تا جلوه­ای غیرارتباطی از یک مضمون واحد «کلی» (Total) ارائه دهد.

 

 

بارنت نیومان (Barnett newman)

 

منبع: سبک ها و مکتب های هنری/ مولفان: ایان چیلورز، هارولد آزبرن و دیگران، تدوین و ترجمه: فرهاد گشایش، تهران، عفاف، 1380.

گالری هپتا، گالری هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر روی هنر مدرن و هنر معاصر ایران، از سال ۱۳۹۲ در تهران به برگزاری نمایشگاه‌های هنری و خرید و فروش آثار هنری می‌پردازد.برگزاری رویدادهای هنری، پرداختن به جنبه‌های تئوریک هنر و مواردی چون ادبیات و فلسفه که به هنر جان تازه‌ای می‌بخشند، از اهداف مهم گالری هپتا است.گالری هپتا در جست‌و‌جوی هنرمندان جوان و نوظهور است و از همکاری با آنان استقبال می‌کند.در کنار برگزاری نمایشگاه فیزیکی در فضای گالری هپتا، وبسایت گالری نیز به برگزاری نمایشگاه آنلاین در قسمت گالری مجازی می‌پردازد.هم‌چنین وبسایت گالری هپتا با ایجاد صفحه‌ی اختصاصی هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، عکاسی، حجم و نقاشیخط امکان معرفی بهتر و خرید و فروش آنلاین آثار هنری آنها را فراهم می‌آورد.