logo
cart cart
cart cart
cart cart
cart cart
ایسم ها

معرفی سبک های هنری جهان از آغاز تا اکنون

هنر مینیمال (Minimal Art)

از این اصطلاح برای توصیف گرایشی در نقاشی و به ویژه مجسمه­‌سازی استفاده می­‌شود که طی دهه­‌ی 1950 ظهور یافت و در آن فقط از اصلی­ترین فرم‌­های هندسی استفاده شده بود.
هتر مفهومی (Conceptual Art)

این اصطلاح به انواع مختلف آثار هنری که در آن مفهوم و ایده­‌ی اثر پراهمیت­تر از محصول نهایی تلقی می­‌شود، اطلاق می­‌گردد. اندیشه­‌ی این اصطلاح به دوشان باز می­‌گردد، اما فقط از دهه ­ی 1960 بود که هنر مفهومی به پدیده­ای بین‌المللی بدل شد.
هنر انتزاعی (Abstract Art)

این اصطلاح در عام­ترین مفهومش به هنری اطلاق می­شود که هیچ شیء واقعی را بازنمایی نکند یا هنری که ابطال هر نوع بازنمایی عالم واقع باشد، از این رو بسیاری از هنرهای تزئینی در این گستره جای می­گیرند.
واقعگرایی (Realism)

معنای تحت الفظی رئالیسم واقع­گرایی است، اما این اصطلاح در مباحث تاریخ و نقد هنر با معانی مخلفی به کار رفته است. در مفهوم وسیع آن که همچون طبیعت­گرایی مبهم است، به معنی گرایش به بازنمایی چیزها به طور دقیق و عینی است.
نقاشی میدانی (Field Painting)

نوعی نقاشی که بارنت نیومان در حدود سال 1950 در آمریکا ابداع کرد. در این نوع نقاشی تصاویر نه به عنوان ساختاری از عناصر مرتبط به هم بلکه به عنوان یک کلیت میدانی موردتوجه قرار گرفت.
نقاشی میدان رنگ (Colour Field painting)

 اصطلاحی برای توصیف برخی نقاشی­‌های انتزاعی خاص که مشخصه­‌ی آن گستره­‌های بزرگی از رنگ­‌های خارج از میزان بود و در اواخر دهه­‌ی 1940 و اوائل دهه 1950 در ایالات متحده­‌ی آمریکا ابداع شد.

نقاشی کنشی (Action Painting)

این اصطلاح توصیف­گر سبک و روشی در نقاشی است که جکسون پولاک مبدع آن بود و طی آن هنرمند با پاشیدن و ریخنت و چکاندن رنگ بر روی بوم نقاشی، اثر خود را پدید می ­آورد.

ناب گرایی (Purism)

نام جنبش هنری در نقاشی فرانسه که با زیبایی­شناسی «هنر ماشینی» در پیوند بود و در حدود سال­های 1918 تا 1925 شکل گرفت. بنیانگذاران و سرآمدان این گروه عبارت بودد از آمده اوزنفان و لوکوربوزیه.

نئوامپرسیونیسم (Neo-Impressionism)

این اصطلاح را فیلیکس فینیون (1944- 1861) منتقد در سال 1886 برای جنبشی در نقاشی فرانسه ابداع کرد که هم منبعث از جنبش امپرسیونیسم بود و هم واکنشی بود در برابر آن.

مینیاتور (Miniature)

نقاشی بسیار ظریف و ریز بویژه نقاشی پرتره که بتوان در دست جای داد و یا به عنوان یک شیء تزئینی یا زیورآلات استفاده کرد.

سورئالیسم (Surrealism)

جنبشی در هنر و ادبیات که طی دهه­‌های 1920-1930 در فرانسه شکل گرفت. بنای این مکتب ادبی و هنری بر اصالت خیال، رؤیا و تداعی آزاد و تصورات ضمیر ناخودآگاه است.

سوارکارآبی Der Blaue Reiter

سوارکارآبی Der Blaue Reiterتشکلی فاقد سازمان منسجم متشکل از نقاشان اکسپرسیونیست با اهداف انقلابی که در سال 1911 در آلمان شکل گرفت.

آرت نوو (Art nouveau)

منشأ اصطلاح به­نام فروشگاهی مربوط می­شود که درسال 1895 توسط زیگفرید (معروف به ساموئل) بینگ در پاریس افتتاح شد. در کشورهای آلمانی زبان این جنبش به نام یوگن استیل (سبک جوان) معروف شد.

تاشیسم (Tachisme)

اصطلاحی که میشل تاپیه منتقد فرانسوی برای توصیف سبکی در نقاشی ابداع کرد که طی دهه های 1940 و 1950 رایج بود و مشخصه آن لکه ها و پاشش نامنظم رنگ بود (تاش tachدر زبان فرانسوی به معنی نقطه یا لکه است ).

پست امپرسیونیسم (Post Impressionism)

این اصطلاح به گرایش های مختلفی در نقاشی اطلاق می شود که بین سال های 1880 تا 1905 به ویژه در فرانسه تداوم بخش سبک امپرسیونیسم شدند و یا در واکنش به آن شکل گرفتند.

دادائیسم (Dada)

اصطلاح «هنرهای زیبا» با دوران آغاز جنگ جهانی اول به شدت آسیب دید، با این حال در مفهوم کلی، آثار سال های اولیه سدۀ بیستم هنوز در برخی کیفیات فرمی مشخص مشترکاتی با هنر دوره های دیگر داشت.

پاپ آرت (Pop art)

 معنای واژه «پاپ آرت» (مخففPopular art) هنرمردمی یاهنر عامه است. این اصطلاح را لانس الووی منتقدانگلیسی برای توصیف جنبشی هنری که دراواخر دهۀ 1950 تا اوائل دهۀ 1970 عمدتاً در بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت بود ابداع کرد. این جنبش هنری بر مفهوم مصرف گرایی و فرهنگ عامه مبتنی است.

سمبولیسم (Symbolism)

 معنای عامِ سمبولیسم، نمادگرایی است. سمبولیسم جنبشی نامنسجم در هنر بود. از دهه­ های 1880 و 1890 بعنوان زمان شکل گیری این جنبش یاد شده همینطور جنبش مذبور ارتباط نزدیکی با جنبش ادبی سمبولیستی در شعر فرانسه آن دوران داشته است.

اورفیسم (orphism)

جنبش اورفیسم از ناخشنودی هنرمندان مشخصی از سبک  های کوبیسم و دل  مشغولی همدلانۀ آنان با فوتوریسم رشد و نضج گرفت. این جنبش با ویژگی  های پویایی، رنگ و تلفیق مشخصات سبک  های فوویسم، کوبیسم و فوتوریسم مرتبط بود.

امپرسیونیسم (Impressionism)

در بهار 1874 گروهی از هنرمندان فرانسوی تحت نام «انجمن هنرمندان گمنام» متشکل از نقاشان، مجسمه-سازان، حکاکان و ... گرد هم آمدند. آنان یک استودیوی، عکاسی را برای نمایش آثارشان اجاره کردند و آثار خود را به معرض دید عموم گذاشتند.

اکسپرسیونیسم انتزاعی (Abstract Expressionism)

این اصطلاح که در حدود سال 1950 رواج یافت، توصیف گر جنبشی در هنر انتزاعی است که طی سال  های دهۀ 1940 در نیویورک ابداع و رواج یافت. این اصطلاح به برخی از آثار نقاشی انتزاعی کاندینسکی اتلاق می گردید.

اکسپرسیونیسم (Expressionism)

نقاشی اکسپرسیونیستی و گرایش فلسفی نهان پشت آن، صرفاً به مکتب نقاشی آلمانی سدۀ بیستم که با همین نام شهرت دارد، محدود نمی شود. اکسپرسیونیسم عمیقاً در تاریخ نژاد شمالی ریشه دارد و بسیار متأثر از گرایشاتی است که معمولاً به عنوان رمانتیک از آنها یاد می شود.

گالری هپتا، گالری هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر روی هنر مدرن و هنر معاصر ایران، از سال ۱۳۹۲ در تهران به برگزاری نمایشگاه‌های هنری و خرید و فروش آثار هنری می‌پردازد.برگزاری رویدادهای هنری، پرداختن به جنبه‌های تئوریک هنر و مواردی چون ادبیات و فلسفه که به هنر جان تازه‌ای می‌بخشند، از اهداف مهم گالری هپتا است.گالری هپتا در جست‌و‌جوی هنرمندان جوان و نوظهور است و از همکاری با آنان استقبال می‌کند.در کنار برگزاری نمایشگاه فیزیکی در فضای گالری هپتا، وبسایت گالری نیز به برگزاری نمایشگاه آنلاین در قسمت گالری مجازی می‌پردازد.هم‌چنین وبسایت گالری هپتا با ایجاد صفحه‌ی اختصاصی هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، عکاسی، حجم و نقاشیخط امکان معرفی بهتر و خرید و فروش آنلاین آثار هنری آنها را فراهم می‌آورد.