logo
cart cart
cart cart
cart cart
cart cart
چهره ها

معرفی هنرمندان ایران و جهان، سبک و نگرش ایشان و نمایش آثار

معاصر

معرفی هنرمندان معاصر، هنرمندانی که در عصر معاصر زندگی می کنند و نه لزوما با رویکرد معاصر به هنر.

گذشتگان

هنرمندان درگذشته، آن هایی که دیگر زنده نیستند اما آثار و سرگذشتشان الهام بخش روزگار ماست.

هپتا، گالری هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر روی هنر مدرن و معاصر ایران، از ۱۳۹۲ در تهران به فعالیت هنری مشغول است. پرداختن به جنبه‌های تئوریک هنر و مواردی چون ادبیات و فلسفه که به هنر جان تازه‌ای می‌بخشند، از اهداف مهم هپتا است. هپتا در جست‌وجوی هنرمندان جوان و نوظهور است و از همکاری با آنان استقبال می‌کند.

نماد اعتماد الکترونیکی
Bank Pasargad