logo
cart cart
cart cart
cart cart
cart cart
آرشیو اخبار
آرشیو اخبار
نمایشگاه گروهی دیجیتال آرت «‌‌پنجاه در پنجاه»

گالری هپتا روز جمعه ۱۶شهریور نمایشگاه گروهی دیجیتال آرت «‌‌پنجاه در پنجاه» را به انتخاب «بهنام رئیسیان» برگزار می‌کند.

گشایش:۱۶شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 فرق است بین «دیدن» و«دیدن»

چشم درنگاه اول می‌بیند و ساده وبی‌ دغدغه می‌گذرد،

ولی نگاه هنرمند می‌ایستد؛ به زوایای دیگرآن چه دیده است و به عمق جان آن می‌اندیشد،

ثانیه‌ها درهجمه‌ ای ازافکارفرو می‌ روند،

کشف،موهبت چشمان هنرمند است ...

ناخواسته لبخند ملیحی برلبانش جاری می‌شود؛

نمایشگاه انفرادی نقاشی «سایه سار»

گالری هپتا روز جمعه ۹ شهریور ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی «سایه سار» را به هنرمندی «مهراد وکیلی» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:
باد را صدا کن،خواهد پیچید
رگها پر‌خون،فوران آتش
خواب بی کرانگی است؟
آرامِ تنم خواهد رسید
اما دیر
یا به وقت شکفتن آهن
شکفتن نور
آن نیزه پر نور سرخ
چه رویایی خواهم بود برای دستانتان
برکه های کوچکِ جاری
یا دریایِ ساکنِ خاموش؟
                             ...
نمایشگاه گروهی عکس «‌‌نگاه میدانی، میدان امام حسین، ۱۳۹۵»

گالری هپتا روز جمعه ۹ شهریور نمایشگاه گروهی عکس «‌‌نگاه میدانی، میدان امام حسین، ۱۳۹۵» را به انتخاب «مهدی وثوق‌نیا» برگزار می‌کند.

گشایش: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 «میدان امام حسین» یکی از میادن مرکزی و مهم شهر تهران است. این میدان که در حکومت پهلوی با نام «فوزیه» و سپس «شهناز» شناخه می‌شد با آغاز حکومت اسلامی به «امام حسین» تغییر نام داد. در سال ۱۳۹۰ طرحی بزرگ برای تغییر فضای میدان و حدفاصل آن تا میدان شهدا با هدف تبدیل این مکان به فضایی مذهبی و گذرگاهی آیینی آغاز شد. این طرح به عنوان نمادی از شهرسازی اسلامی از روزهای نخست با انتقادات زیادی ...

نمایشگاه هنرهای دیجیتال «۲۶ مارس ۱۹۷۶»

گالری هپتا روز جمعه ۲۶ مرداد نمایشگاه هنرهای دیجیتال «۲۶ مارس ۱۹۷۶» را به هنرمندی «ندا شعاعی» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:
  من فکر می‌کنم خیلی به این بستگی دارد که چگونه می‌توان شبیه به یک هنرمند بود، هنرمندی از جنس من، یک عکاس؛ جمع‌آوری و توجه کردن به جزئیاتی که بقیه آنرا کنار می‌گذارند، چیزی که اکثرآدم ‌ها می‌خواهند به سریع ‌ترین حالت ممکن آنرا دور بریزند. یک هنرمند باید به دقت مطالعه و بررسی کند، زباله‌ها، مواد اولیه و مرتبط را در راستای از بین بردن فاصله ‌میان آنچه اتفاق افتاده وچیزی که ما دریافت می‌ کنیم، پیداکند.

نمایشگاه انفرادی نقاشی «‌‌یادنگاره‌ها»

گالری هپتا روز جمعه ۲۶ مرداد نمایشگاه انفرادی نقاشی «‌‌یادنگاره‌ها» را به هنرمندی «مرتضی نبی پور» برگزار می‌کند.

گشایش: ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 یادنگاره‌ها
اگر حافظه را امری فیزیکی و به مثابه یک صندوق بایگانی تصاویر در نظر بگیریم، رجوع به آن، خواه ناخواه به یک عمل انتخابی تبدیل می‌شود. برخی تصاویر را طولانی‌تر نگاه می‌کنیم، و برخی را سریع‌تر به کناری می‌گذاریم. این که کدام تصاویر مهم‌تر می‌شوند عموما قابل پیشبینی نیست. هر بار هنگام این مرور، یک اتفاق جدید در ذهن‌مان می‌افتد. این جرقه‌ها گاه بانی ...

نمایشگاه سازگری «پنجه در تار»

گالری هپتا روز جمعه ۱۲ مرداد نمایشگاه سازگری «پنجه در تار» را به هنرمندی «سینا خشنودفرد» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 دور دست

اگر نبود آن همه افسو‌ن‌های بی‌شمار
میزان‌های خیال‌اگیز
تو را
همراه با نت‌ها و ساخته‌هایم
و با تو،
همه را می‌شکستم
و از همه‌ نبوغ‌های حاتی‌های مشکوک جدا می‌شدم
و خود را در فضای باز تنهایی رها می‌کردم.

سینا خشنودفرد

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه ، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود.

 

نمایشگاه هنرهای کاربردی «زندگی با چوب»

گالری هپتا روز جمعه ۱۲ مرداد نمایشگاه هنرهای کاربردی «زندگی با چوب» را به هنرمندی «ابوالقاسم ساعی» برگزار می‌کند.

گشایش: ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 چوب گرچه از ریشه جداست ولی زنده است و نفس می‌کشد،خواه ریشه داشته باشد تا جوانه بزند خواه بی‌ریشه اصیل باشد.
«زندگی با چوب» احیای زیباشناسانه‌ی دست سازه‌های سالیان ابوالقاسم ساعی است که زندگی را گواراتر خواهد کرد.

سارا بنماران

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه ، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود.

نمایشگاه آثار چاپ «دره‌ام چه سرسبز بود»

گالری هپتا روز جمعه ۵ مرداد نمایشگاه آثار چاپ «دره‌ام چه سرسبز بود» را به هنرمندی «مریم دل افکن» و هنربانی «مرتضی افراشی» برگزار می‌کند.

گشایش: ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 گل نمادیست بسیار پیچیده. دو خصلت دارد از سویی جلوه ای از کمال آسمانی است و از سویی بیانگر رنج زمینی. زمان را با جاودانگی در هم تنیده و مرگ را با زندگی همراه کرده است. گویی خصلت زنانگی را به روشنی نمایان ساخته است.
دره‌ام چه سرسبز بود روایتی از زنان این سرزمین جاوید است که این دوگانگی را چه زیبا می‌سازد. آنها که در هنگامه کشمکش دوران و جنگ این زمانه که با عصر مدرن و صنعتی شدت یافته چنان تن و روانشان را تیغ ب ...

نمایشگاه انفرادی نقاشی «گورستان مصنوعات»

گالری هپتا روز جمعه ۵ مرداد نمایشگاه نقاشی «گورستان مصنوعات» را به هنرمندی «وحید حیدری» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 انسان طی حیات خود بر کره خاکی برای تسهیل شرایط زیستی اش اقدام به ساخت مصنوعاتی می کند که با گذر زمان خواه ناخواه از چرخه انتفاع ساقط می گردند و به گورستانی از مصنوعات بدل می شوند. آیا ما جزئی از طبیعت ایم یا مالک آن؟

وحید حیدری

 

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود.

 

نمایشگاه نقاشی «سگ ولگرد»

گالری هپتا روز جمعه ۲۲ تیر نمایشگاه نقاشی « سگ ولگرد» را به هنرمندی «پریسا مهری» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 وفاداری ام را نیاز به اثبات نیست، اما تنهایی من، زائوی سرما و دردی جانسوز است که تو هیچگاه تجربه نخواهی کرد. در غوغای مدنیت زندگی مدرن، تو ای انسان، ای اشرف مخلوقات، با ترازوی نژاد پرستی خویش، چکش حراج بر زندگی من و برتری نژاد بیگانه را فرود می آوری. در این بحبوحه رنج چون مترسکی عامل رونق بازار خیمه شب بازی دلالان بی مهری.
رونقی به قیمت نابودی چراغ حیات من.

پریسا مهری

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۳ مرداد ما ...

گالری هپتا، گالری هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر روی هنر مدرن و هنر معاصر ایران، از سال ۱۳۹۲ در تهران به برگزاری نمایشگاه‌های هنری و خرید و فروش آثار هنری می‌پردازد.برگزاری رویدادهای هنری، پرداختن به جنبه‌های تئوریک هنر و مواردی چون ادبیات و فلسفه که به هنر جان تازه‌ای می‌بخشند، از اهداف مهم گالری هپتا است.گالری هپتا در جست‌و‌جوی هنرمندان جوان و نوظهور است و از همکاری با آنان استقبال می‌کند.در کنار برگزاری نمایشگاه فیزیکی در فضای گالری هپتا، وبسایت گالری نیز به برگزاری نمایشگاه آنلاین در قسمت گالری مجازی می‌پردازد.هم‌چنین وبسایت گالری هپتا با ایجاد صفحه‌ی اختصاصی هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، عکاسی، حجم و نقاشیخط امکان معرفی بهتر و خرید و فروش آنلاین آثار هنری آنها را فراهم می‌آورد.

نماد اعتماد الکترونیکی
Bank Pasargad