logo
cart cart
cart cart
cart cart
cart cart
آرشیو اخبار
آرشیو اخبار
نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم  «سلف پرتره»

گالری هپتا روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم  «سلف پرتره» را به انتخاب «گروه هنری کیآنا» برگزار می‌کند.

گشایش: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روزسه شنبه ۱۵ آبان ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

ما از بدو تولد تا زمان مرگ با جهان اطرافمان در رابطه ای تنگاتنگ هستیم؛ جهانی که از خانواده و خانه شروع می شود و با گذر عمر گسترش می یابد و اتفاقات و حوادث و برخوردها و رفتارهای اجتماعی این جهان از ما انسان هایی می سازد با رنگ ها و جنسیت های متفاوت، تا جایی که خود واقعی مان را هم خودمان نمی توانیم کامل بشناسیم.

ما انسانها هرگز ندانستیم در مقابل این حجم از داده ها و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند چه برخوردی صحیح و چه برخوردی نادرست است و در ...

نمایشگاه گروهی عکس «تریپل»

گالری هپتا روز جمعه ۲۷مهر ماه نمایشگاهی از آثار عکاسی سینا داوری، سها اسدی و صدرا باقری با عنوان «تریپل» برگزار می کند.

گشایش: ۲۷مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲ آبان ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳،گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

"اگر می دانستم که عکس قرار است چه شکلی‌ باشد،اصلا
زحمت ثبتــــش را به خود نمی‌دادم.
این سفر برای کشـــف است که مرا مجذوب خود می‌کند".
                                                                           لوئیس گرینفیلد

مجموعه‌های پیش رو حاصل تلاش سه دانش ...

نمایشگاه انفرادی نقاشی  «مسیر بهشت»

گالری هپتا روز جمعه ۲۰مهر ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی  «مسیر بهشت» را به هنرمندی «فرشته علیجانی» برگزار می‌کند.

گشایش: ۲۰مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ دوم، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:


رسالت هنری وظیفه ی دینی ذهنم را بیدار کرد
تا در عقاید مردم سرزمینم رها شوم
ای خورشید اندوهگین از پس ابرها بیرون نیا؛
امروز هم آسمان و زمین به یاد رنجهای حسین علیه السلام در
راه حق و حقیقت اشک میریزد...
حماسه‌ای که  ...

نمایشگاه و ورکشاپ مجسمه و کاراکتر دودل آرت  «مستر کاراکتر»

گالری هپتا روز جمعه ۲۰مهر ماه نمایشگاه و ورکشاپ مجسمه و کاراکتر دودل آرت  «مستر کاراکتر» را به هنرمندی «مانیاد فروتن» برگزار می‌کند.

گشایش: ۲۰مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ اول، گالری هپتا

در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

در من شهری است
در آن شهر خانه هایی است و آدمهایی
در آن خانه ها گلدان هایی و گل هایی
خانه هایی نه از جنس گل و آجر و سنگ بتن
و آدمهایی نه از جنس نامهربانی و ناپاکی
در من شهریست با آسمانی بی انتها
با خانه هایی بدون دیوار
خانه هایی پنجره مانند و رو به روشنایی
در خانه ها آدمهایی است به سادگی خطوط
غیر قابل تصور در شکل و اندازه
من درونم را به نمایش گذاشته ام  

...

نمایشگاه انفرادی نقاشی «عشق»

گالری هپتا روز جمعه ۱۳مهر ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی «عشق» را به هنرمندی «مونس احمدی پور» برگزار می‌کند.

گشایش: ۱۳مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 به نظرمن عشق چیزی نیست مگر‌ آتشی که نورش روشنایی می دهد وگرمایش دل را زنده می کند و حیات بخش است. عشق خودِ زندگی است. هیچ عرصه ای از عرصه های وجود نیست که عشق در آن یافت نشود، تا آنجا که به عالم مربوط می شود اگر فقط به حقیقت عشق آگاه شویم عشق را در جای جای آن به عیان می توان دید. حتی افلاک به دلیل نیروی عشق در حرکتند که ما این نیرو را گرانش می نامیم. همانطور که دانته درپایان کمدی الهی می نویسد. "وصال روحانی غایی مستلزم تجربه و درک این معناست ...

نمایشگاه انفرادی نقاشی «پنجره ای به سوی بهارهای دوازده گانه»

گالری هپتا روز جمعه ۶ مهر ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی «پنجره ای به سوی بهارهای دوازده گانه» را به هنرمندی «کتایون تهرانی» برگزار می‌کند.

گشایش: ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 این مجموعه آثار بازتابی است از آنچه توسط دوربین عکاسی ثبت و پس از طی مراحلی با حفظ قواعد بصری، با بیانی جدید به اجرا در آمده است.
اجرای این آثار خود، بازنگری تجربیات آکادمیک، پس از سالها فعالیت در حوزه تصویر سازی دیجیتال و گرافیک و بازگشت به سمت روش های سنتی نقاشی بود. در چنین موقعیتی نگاه فلسفی طبیعت گرایانه را به کناری گذاشتم و ترجیح دادم تا با تمرکز بر خاطرات شیرین طبیعت گردی هایم مخاطبان شهرنشین را برای مدتی هر ...

نمایشگاه انفرادی نقاشی «خانه آفتاب»

گالری هپتا روز جمعه ۶ مهر ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی «خانه آفتاب» را به هنرمندی «اکبر ملکی» برگزار می‌کند.

گشایش: ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ دوم، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 در دنیایی که با بحران واقعیت روبروست "خانه آفتاب" من
خانه ای است ساده که در راستای کاهش توهم آراستـــه
شده و من برای جان بخشــــــیدن به اســــباب این خانه از
شـور شــاعرانه خویش الهام گرفته و تقســـیمات ســـطوح
و فرم هندســــی را با اســتفاده از خطوط مختلف عمودی،
افقی و مورب شـکل داده ام و در این راستا تقســـیم بندی
فضای تک تک آثارم جلوه سـاختمانی بخود گرفته و سـطوح
متقارن غزل گونه نقش اساسی را در ...

نمایشگاه گروهی دیجیتال آرت «‌‌پنجاه در پنجاه»

گالری هپتا روز جمعه ۱۶شهریور نمایشگاه گروهی دیجیتال آرت «‌‌پنجاه در پنجاه» را به انتخاب «بهنام رئیسیان» برگزار می‌کند.

گشایش:۱۶شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 فرق است بین «دیدن» و«دیدن»
چشم درنگاه اول می‌بیند و ساده وبی‌ دغدغه می‌گذرد،
ولی نگاه هنرمند می‌ایستد؛ به زوایای دیگرآن چه دیده است و به عمق جان آن می‌اندیشد،
ثانیه‌ها درهجمه‌ ای ازافکارفرو می‌ روند،
کشف،موهبت چشمان هنرمند است ...
ناخواسته لبخند ملیحی برلبانش جاری می‌شود؛
وشوق تجلی یک کشف درقالب یک قاب،بهانه‌ای است برای دستانش ...

...
نمایشگاه انفرادی نقاشی «سایه سار»

گالری هپتا روز جمعه ۹ شهریور ماه نمایشگاه انفرادی نقاشی «سایه سار» را به هنرمندی «مهراد وکیلی» در گالری ۲ برگزار می‌کند.

گشایش: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ - گالری ۲ هپتا دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه دوم گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:
باد را صدا کن،خواهد پیچید
رگها پر‌خون،فوران آتش
خواب بی کرانگی است؟
آرامِ تنم خواهد رسید
اما دیر
یا به وقت شکفتن آهن
شکفتن نور
آن نیزه پر نور سرخ
چه رویایی خواهم بود برای دستانتان
برکه های کوچکِ جاری
یا دریایِ ساکنِ خاموش؟
                             ...
نمایشگاه گروهی عکس «‌‌نگاه میدانی، میدان امام حسین، ۱۳۹۵»

گالری هپتا روز جمعه ۹ شهریور نمایشگاه گروهی عکس «‌‌نگاه میدانی، میدان امام حسین، ۱۳۹۵» را به انتخاب «مهدی وثوق‌نیا» برگزار می‌کند.

گشایش: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ دوره برگزاری: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدید‌کنندگان خواهد بود. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکو‌شهر، شماره ۳، طبقه‌ همکف، گالری هپتا


در استیتمنت این نمایشگاه چنین آمده است:

 «میدان امام حسین» یکی از میادن مرکزی و مهم شهر تهران است. این میدان که در حکومت پهلوی با نام «فوزیه» و سپس «شهناز» شناخه می‌شد با آغاز حکومت اسلامی به «امام حسین» تغییر نام داد. در سال ۱۳۹۰ طرحی بزرگ برای تغییر فضای میدان و حدفاصل آن تا میدان شهدا با هدف تبدیل این مکان به فضایی مذهبی و گذرگاهی آیینی آغاز شد. این طرح به عنوان نمادی از شهرسازی اسلامی از روزهای نخست با انتقادات زیادی ...

گالری هپتا، گالری هنرهای تجسمی است که با تمرکز بر روی هنر مدرن و هنر معاصر ایران، از سال ۱۳۹۲ در تهران به برگزاری نمایشگاه‌های هنری و خرید و فروش آثار هنری می‌پردازد.برگزاری رویدادهای هنری، پرداختن به جنبه‌های تئوریک هنر و مواردی چون ادبیات و فلسفه که به هنر جان تازه‌ای می‌بخشند، از اهداف مهم گالری هپتا است.گالری هپتا در جست‌و‌جوی هنرمندان جوان و نوظهور است و از همکاری با آنان استقبال می‌کند.در کنار برگزاری نمایشگاه فیزیکی در فضای گالری هپتا، وبسایت گالری نیز به برگزاری نمایشگاه آنلاین در قسمت گالری مجازی می‌پردازد.هم‌چنین وبسایت گالری هپتا با ایجاد صفحه‌ی اختصاصی هنرمندان حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، عکاسی، حجم و نقاشیخط امکان معرفی بهتر و خرید و فروش آنلاین آثار هنری آنها را فراهم می‌آورد.

نماد اعتماد الکترونیکی
Bank Pasargad